top of page
Stack of Newspapers

כתבות

"תגידו מה שתגידו"
גלובס, 5.6.2013

עד כמה אכפת לנו מה יגידו עלינו, וכיצד כל זה קשור לתחושת ערך עצמי בריאה ולהצלחות אישיות ומקצועיות? בכתבה שבה התראיינתי, הצגתי כמה מאפיינים פסיכולוגיים-חברתיים של התופעה, וכן כלים להתמודדות עם החשש מ"מה יגידו" - למתוח בכל פעם את הגבולות שאנחנו מציבים לעצמנו, ללכת קצת יותר רחוק ממה שתכננו ולראות ששום אסון לא קרה; ככל שנרבה בכך ונחווה הצלחות - כך נגלה ש"מה יגידו" מעסיק אותנו פחות ופחות.

"מסע דילוגים"
גלובס, 25.2.2009

אנשים רבים מוצאים את עצמם בצומת דרכים - מרגישים מיצוי וצורך בשינוי, אך חוששים לאבד את מקום העבודה, את הביטחון ואת היציבות. הכתבה שבה התראיינתי, עוסקת באנשים שהחליטו לערוך שינוי בחייהם, להחליף קריירה ולהגשים את עצמם. מה מאפיין אנשים כאלה?
כיצד נעשית הבחירה בדרך החדשה ולמה זה כדאי?

bottom of page