תחומי פעילות

צוותים

צוותים אפקטיביים מאופיינים בתלות-הדדית בביצוע המשימות, יחסים קרובים ומעל לכל - אמון. ההתערבויות פותחו על-מנת לסייע לצוותים אורגניים לתפקד באופן סינרגטי ולהשיג תוצאות מיטביות.

סדנאות

סדנאות בנושאים ניהוליים, המיועדות לאוכלוסיות רחבות בארגון. מפותחות על-סמך נסיון עשיר בעבודה עם ארגונים, לאור צרכים העולים מהשטח ותוך התאמה מתמדת למאפייני הארגון והמשתתפים.

פיתוח מנהלים

תכניות פיתוח מנהלים לדרגים שונים, מותאמות לצרכי הארגון ולרמת הבשלות הניהולית של המשתתפים. מפגשים סדנאיים המשלבים תוכן ותהליך, למידת עמיתים, תרגול והטמעה.

פעילויות גלובליות

הכשרות מנהלים בדרגים שונים, תכניות פיתוח למנהלים מטריציוניים ופיתוחי צוותים גלובליים ברחבי העולם - כל זאת בקבוצות מגוונות מבחינת התרבות, השפה והמיקום.

יעוץ אישי

תהליך המאפשר למנהל מסגרת להתייעצות, התבוננות פנימית על דפוסים מודעים ולא-מודעים, והזדמנות למציאת דרכים חדשות למימוש הפוטנציאל האישי והניהולי.

Contact

+972 52 5530300

Follow

© 2014-2021 by ERAN NADAN Organizational Development Ltd. All Rights Reserved