top of page

תחומי פעילות

My Areas of Expertise

doing work together

צוותים

צוותים אפקטיביים מאופיינים בתלות-הדדית בביצוע המשימות, יחסים קרובים ומעל לכל - אמון. ההתערבויות פותחו על-מנת לסייע לצוותים אורגניים לתפקד באופן סינרגטי ולהשיג תוצאות מיטביות.

Marketing team meeting

סדנאות

סדנאות בנושאים ניהוליים, המיועדות לאוכלוסיות רחבות בארגון. מפותחות על-סמך נסיון עשיר בעבודה עם ארגונים, לאור צרכים העולים מהשטח ותוך התאמה מתמדת למאפייני הארגון והמשתתפים.

Blue Chair

פיתוח מנהלים

תכניות פיתוח מנהלים לדרגים שונים, מותאמות לצרכי הארגון ולרמת הבשלות הניהולית של המשתתפים. מפגשים סדנאיים המשלבים תוכן ותהליך, למידת עמיתים, תרגול והטמעה.

Team Talk

פעילויות גלובליות

הכשרות מנהלים בדרגים שונים, תכניות פיתוח למנהלים מטריציוניים ופיתוחי צוותים גלובליים ברחבי העולם - כל זאת בקבוצות מגוונות מבחינת התרבות, השפה והמיקום.

Navigating in Woods

יעוץ אישי

תהליך המאפשר למנהל מסגרת להתייעצות, התבוננות פנימית על דפוסים מודעים ולא-מודעים, והזדמנות למציאת דרכים חדשות למימוש הפוטנציאל האישי והניהולי.

bottom of page