פעילויות גלובליות

ארגונים רבים חיים ונושמים את המרחב הגלובלי, ובתוך כך עולים צרכים הנוגעים לפיתוח תפיסות ניהול משותפות, השפעה מטריציונית מעבר למגבלות של זמן, מקום ותרבות, פיתוח צוותים גלובליים והכשרת מנהלים במיומנויות מורכבות של הובלת אנשים ומשימות. לאורך השנים צברתי נסיון רב בהנחייה של תכניות פיתוח מנהלים גלובליות ופיתוחי צוותים והנהלות לקבוצות מגוונות, בהן מנהלים באסיה-פאסיפיק (סין, תאילנד, אוסטרליה, יפאן, סינגפור ועוד), הודו, אירופה, ארה"ב ואמריקה הלטינית.

 

הכשרות מנהלים ייעודיות

קורסים ניהוליים המיועדים למנהלים הממוקמים באתרים שונים של הארגון הגלובלי. זהו פתרון העונה על הצורך בהכשרה ניהולית ממוקדת לדרג ניהולי מסויים (למשל - ראשי צוותים של R&D / QA באתר מרוחק), תוך התייחסות למאפייני הניהול והאתגרים הספציפיים באותו אתר. בדרך-כלל כולל התהליך הכנה מוקדמת מפורטת בארץ, הנחיית סדנאות Off-Shore ובהתאם לצורך - המשך ליווי ויעוץ מרחוק (באמצעות Zoom וכו') לשם חיזוק הלמידה והטמעתה. 

פיתוח עבודת צוות גלובלית

צוותים גלובליים מתמודדים עם אתגרים ייחודיים, הנובעים מהשונות בשפה, בתרבות ובאזורי הזמן וכן מהמרחק הפיזי המייצר גם מרחק מנטאלי ותפיסתי. מטרותיו של התהליך הן צמצום מרחקים אלו, יצירת תחושת שותפות, לכידות וקירבה בין חברי הצוות ובניית הסכמות ומנגנונים הנוגעים לתפקודו השוטף של הצוות, דרכי קבלת ההחלטות ודפוסי התקשורת הרצויים בשגרה ובמצבים ארגוניים ייחודיים.

קורסים למנהלים מטריציוניים
(Cross-Functional Management) 

בארגונים גלובליים רבים עולה הצורך בהכשרת מנהלים "רוחביים", שאינם בהכרח מנהלי אנשים אך אחראים בתוקף תפקידם לפעילויות קריטיות בשרשרת הערך הארגונית - מנהלי פרויקטים, מנהלי מוצר, מובילים טכנולוגיים וכדומה.
קורסי הניהול המטריציוניים מתמקדים בסוגיות ההשפעה והנעה ללא סמכות פורמלית, ניהול אפקטיבי של ממשקי עבודה וקונפליקטים, תקשורת בינאישית ובניית יחסי היכרות ואמון מול שותפי התפקיד המרכזיים.

Contact

+972 52 5530300

Follow

© 2014-2021 by ERAN NADAN Organizational Development Ltd. All Rights Reserved