על פיתוח מנהלים ועבודה קבוצתית

תהליכי פיתוח המנהלים שאני מנחה מבוססים על ההכרה, כי אדם יכול ללמוד על עצמו הרבה מאוד דרך השתתפותו בקבוצה, המהווה "חדר מראות" ומשקפת לו מימדים בעצמו שאינו בהכרח מודע להם. נסיוני הרב בעבודה עם קבוצות הראה לי, כי פיתוח אישי דרך קבוצה הוא מעצים, מלמד ומעורר השראה עבור כל משתתף.
על-בסיס תובנה זו עיצבתי את תכניות פיתוח המנהלים השונות, וזהו הקו המנחה אותי בעבודה עם כל דרג ניהולי.
תכנית פיתוח מנהלים היא סדרה של מפגשים סדנאיים (בין 6 ל-12), בני חצי-יום עד יום שלם, המיועדת לקבוצה של מנהלים, מאותו דרג, באותו ארגון. התכנית נתפרת למידותיו של הארגון וכוללת תהליך מקדים של היכרות, איתור צרכים והתאמה לשפה ולתרבות הארגונית. כל סדנה מוקדשת לתוכן ניהולי מסוים, אולם הלמידה נעשית לא רק מהמודלים והתיאוריות אלא גם מהתהליך הקבוצתי המונחה אשר מתפתח בתוך כל סדנה ובין מפגש למפגש.
"השכל נמצא בקבוצה", ולכן ייעשה שימוש נרחב בניתוחי ארוע (Case Studies) מעולמם של המשתתפים, במתכונת של התיעצות עמיתים. תהליך זה דורש חשיפה ופתיחות, המבוססים על אמון ודיסקרטיות מלאה - עליה מתחייבים המשתתפים בחוזה הקבוצתי. בנוסף, נעשה שימוש במגוון אמצעי למידה כגון שאלונים עצמיים, סרטים ותרגילים, משובים הדדיים וכן סדנאות אתגריות בטבע (Outdoor Training) המאפשרות למידה חוויתית מסוג אחר. התכניות המתקדמות כוללות לעיתים גם ביקורי למידה בארגונים מקבילים (בנצ'מרק), פרויקטים אישיים ואלמנטים מערכתיים נוספים.

Contact

+972 52 5530300

Follow

© 2014-2020 by ERAN NADAN Organizational Development Ltd. All Rights Reserved