top of page
יעוץ אישי
Blue Chair

יעוץ אישי למנהלים

"אדם קרוב אצל עצמו... אדם בתוך עצמו הוא גר" (שלום חנוך). אכן, יחד עם האתגרים והסיפוק מהעשייה, העמדה הניהולית יכולה להביא עימה גם בדידות ודילמות רבות. לעיתים יתקשה המנהל לשתף עמיתים - ולא כל שכן עובדים - בלבטיו, וכך הוא ממשיך את הדיבור הפנימי המוכר והנוח, מבלי שאיתגר את דפוסי המחשבה והפעולה הרגילים.
היעוץ האישי הוא תהליך המספק למנהל מסגרת להתייעצות, התבוננות פנימית על דפוסים מודעים ולא-מודעים, והזדמנות למציאת דרכים חדשות למימוש הפוטנציאל האישי והניהולי.

Personal Consultation: Project
bottom of page